Γλώσσα: Γερμανικά Sprache: Englisch

 

Αρχική σελίδα

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Στατιστικά σεμινάρια

Συμβουλές & πληροφορίες

Διαχείρηση δεδομένων

Στατιστικές αναλύσεις

Γραφική αναπαράσταση

 

Το προφίλ της εταιρείας

Τιμές

Επικοινωνία

ΑποτύπωμαΔημοσιεύσεις

 


Παραδείγματα γραφημάτων:


Γραφήματα ράβδων και στηλών

    

    


Κυκλικά γραφήματα

    


Γράφημα διασποράς
Γράφημα γραμμής
Kaplan-Meier καμπύλες επιβίωσης